Клиничната лаборатория е част от клинико - диагностичните структури на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Лабораторията разполага с високоспециализирана и модерна апаратура и извършва широка гама изследвания. Клинична лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България. Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за безопастност.

Лабораторията извършва следните изследвания:

 • пълна кръвна картина с 22 показателя;
 • специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • електролити;
 • липиден профил, субстрати и ензими;
 • хормони, туморни маркери, метаболитни маркери и лекарства;
 • хепатитни маркери;
 • кардиологични маркери;
 • хемостазни изследвания;
 • кръвно-газов анализ;
 • вирусологични маркери;
 • уринни изследвания;
 • тест за бременност;
 • тест за окултно кървене и др.;
 • изследвания при порфирии;
 • олигоелементи и токсични метаболити.

 

Клиничната лаборатория към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” е една от малкото в страната, където могат да бъдат извършени изследвания на есенциални и неесенциални олигоелементи, както и токсични метаболити в различен биологичен материал (пълна кръв, серум, плазма, урина, ликвор и др.)

Прилаганите методи служат за откриване на професионални и екологично обусловени увреждания на здравето и диагностициране на професионални заболявания. Също така могат да послужат при диагностиката и проследяването на редки генетични обменни заболявания като болестта на Уилсън.

Анализите могат да се прилагат със следните цели:

 • Мониториране на професионални хронични интоксикации; газообразни химични съединения, пестициди и др.
 • Скрининг на населението от екологично замърсени райони.
 • Обменни нарушения на микроелементи – редки генетични заболявания (болест на Уилсън, болест на Менке) и социално-значими заболявания – сърдечно-съдови, невродегенеративни, психични разстройства и др.

 

При получаването на резултатите, пациентите имат възможност да получат компетентна интерпретация от лекар в Клинична лаборатория.