Клиника по клинична хематология (в структурата и са включени отделения по клинична хематология и медицинска онкология) в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" e създадена през декември 2014 г. Целта е осигуряването на комплексна грижа за пациентите с хематологични и онкологични заболявания, която да обхваща целия процес на диагностика и лечение на заболяването. В Клиниката работи висококвалифициран екип от лекари и специалисти по здравни грижи, които имат дългогодишен опит в сферата на онкохематологичните заболявания.

Една от основните цели е да се осигури максимално качество и комплексност на лечението в уютна и комфортна обстановка. Това е постигнато благодарение на модерното оборудване, с което разполага УМБАЛ „Св. Иван Рилски", което включва най-новите модели апарати за образна диагностика, клинична лаборатория и лъчетерапия. Благодарение на това е възможно бързо и качествено диагностициране на заболяването и преминаване към лечение.

За психологическите проблеми на пациентите се грижи опитен психолог, който провежда персонални беседи с пациентите и техните семейства.

За пациентите се грижи отзивчив, висококвалифициран и етичен екип от специалисти по здравни грижи. Медицинските сестри в нашия екип имат многогодишен професионален опит в специфичната сфера на онкохематологичните заболявания.