Клиниката по нервни болести е самостоятелно звено в рамките на Университетската многопрофилна болница „Свети Иван Рилски”.

Разположена на 4 –ия етаж в сграда на бул. „Акад. Иван Гешов” №15.

Клиниката разполага с 20 легла, в стаи с по 1 , 2 и 3 легла със самостоятелен санитарен възел, както и с легла за интензивно лечение и възможности за непрекъснато мониторно наблюдение.

Тук се приемат болни от цялата страна за диагноза и лечение на широк профил от неврологични заболявания, включени в 20 клинични пътеки с неврологичен профил. Клиниката има самостоятелни специализирани лаборатории, както и мощен лабораторно-диагностичен сектор в рамките на болницата.