Клиниката по неврохирургия на Университетска болница “Св. Иван Рилски” е най-голямата у нас. Разполага с 70 легла, разположени на два етажа от сградата – 6 и 5 етаж, а операционният блок е разположен на 7 етаж.

В клиниката се извършват повече от 2000 оперативни интервенции с голяма (над 30%) и много голяма сложност (над 63%) във всички области на неврохирургията: микроневрохирургия, имплантиране на мозъчни клапи, КТ – базирани стереотаксични интервенции, невронавигация, перкутанни дисектомии и вертебропластика, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, оперативно лечение на епилепсия, стимулация на вагусовия нерв, неврохирургично лечение на болкови синдроми, болест на Паркинсон и други, ендоваскуларно лечение на съдови заболявания на мозъка. 

Наличието на високотехнологичния линеен ускорител True beam STx дава възможности и за прилагане на стереотактична радиохирургия.

УМБАЛ ”Св.Иван Рилски” разполага с апаратура за съвременна висококачествена образна диагностика (КТ, МР, ултразвук, ангиография, сцинтиграфия, интраоперативна флуоресценция, интраоперативно мониториране на мозъчните функции), невроофтамология, неврофизиологична диагностика: ЕЕГ, ЕП, ЕМГ, ултразвук и други.