В консултативно-диагностичния блок се приемат пациенти, насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти от здравната мрежа на страната, както и такива, които желаят преглед и консултация срещу заплащане.

Приемно-консултативни кабинети

В двете бази функционират приемно-консултативни кабинети по: вътрешни болести, нефрология, гастроентерология, неврохирургия, нервни болести, ревматология, професионални болести – белодробни, нервни, УНГ. 

Диагностично-консултативни кабинети:

 • Кардиологичен кабинет
 • Кабинет очни болести
 • Неврологичен ЕЕГ кабинет


Медико-диагностични лаборатории:

 • Клинична лаборатория
 • Клинична имунология
 • Лаборатория за определяне на тежки метали, олигоелементи и метаболити на токсични съединения
 • Лаборатория по клинична патология
   

Отделение по образна диагностика:

 • Направление "Конвенционална образна диагностика" 
 • Направление "Компютърна и магнитно-резонансна томография"
 • Направление "Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология"
   

Отделение Нуклеарна медицина с Гама-камера

Главен асистент д-р Рени Тончева
Телефон за контакт: 0888 268 435


Прегледи, изследвания и лечение на очните заболявания, съобразени с водещите световни стандарти и тенденции: 

 • Компютърна рефлактометрия
 • Скиаскопия
 • Тонометрия
 • Пахиметрия (измерване дебелината на роговицата)
 • Офталмоскопия
 • Гониоскопия
 • Тест за ниво на слъзната секреция
 • Промиване на слъзни канали
 • Оглед с Голдман
 • Флуоресцеинова ангиография
 • Поставяне на ретро и парабулбарни инжекции
 • Кинетична периметрия
 • Компютърна периметрия


Изследване на цветно зрение, стереозрение, адаптация

Разполага със съвременнна диагностична апаратура и оборудване за малки хирургични операции и манипулации.

Дейности:

 • Нефролитиаза - диагностика и лечение.
 • Тумори на бъбреците - диагностика и лечение.
 • Рак на пикочния мехур- диагностика и лечение .
 • Възпалителни заболявания на пикочния мехур- диагностика и лечение .
 • Рак на простатната жлеза- диагностика и лечение.
 • Доброкачествена простатна хиперплазия - диагностика и лечение.
 • Възпалителни заболявания на простатната жлеза- диагностика и лечение .
 • Рак на пениса - диагностика и лечение .
 • Рак на тестиса - диагностика и лечение.
 • Възпалителни заболявания на пениса и тестисите - диагностика и лечение.
 • Еректилна дисфункция - диагностика и лечение.
 • Стерилитет- диагностика и лечение .

...