Лабораторията е оборудвана със най-съвременна апаратура за определяне на клетъчен и хумурален имунитет и е сертифицирана от международни организации за част от имунологичните тестове.

Екипът на Имунологична лаборатория на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” има 52 научни публикации в български и 24 в реномирани  международни списания за периода 2000 – 2015 година, участие в 6 учебници и монографии и множество научни проекти.

Като структура принадлежаща към Медицински унивесрситет- София в лабораторията се обучават студенти по медецина, специализанти по клинична имунология, ревматология, гастроентерология и онкология.

Провеждат се и специализирани курсове.