Отделението по анестезиология и интензивно лечение разполага с 10 интензивни легла и необходимата медицинска апаратура съобразно медицински стандарт Анестезия и интензивно лечение - трето ниво на компетентност.

Всички лекари в отделението са с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение, както и с дългогодишна практика във всички съществуващи раздели на невроанестезията.