Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е разкрито в края на 1977 година, като структура към клиниката по професионални болести и звено на Катедрата по физикална и рехабилитационна медицина.

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е самостоятелна, функционално обособена административна структура на “УМБАЛ Свети Иван Рилски” ЕАД и разполага с 20 легла.

От 2011 година ОФРМ е изцяло обновено и оборудвано с нова съвременна апаратура, което позволява приложението на всички видове физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури:

 • нискочестотна терапия
 • средночестотна терапия
 • високочестотна терапия
 • ултразвукова терапия
 • магнитотерапия
 • терапия с видими, инфрачервени и ултравиолетови лъчи
 • инхалационна терапия и др.
 • електростимулации
 • лазертерапия, лазерпунктура
 • екстензионна терапия
 • кинезитерапия
 • механотерапия
 • лечебен масаж