Отделението по хирургия в УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД е създадено през 2015 г. като дейността му е насочена към миниинвазивната и лапароскопска диагностика и лечение.

Това създава предпоставка за операция с най-малка травма, която е в основата на бързото възстановяване на пациента, краткия болничен престой и по-бързото връщане към ежедневните дейности.

Отделението разполага с всички необходими ресурси за модерна диагностика и лечение на заболяванията на всички коремни органи и ретроперитонеалното пространство, млечната жлеза (гърдата), седалището, ануса и околоаналното пространство.

Екипът на отделението се стреми към непрестанното усъвършенстване и развитие на оперативните техники в областта на общата, коремната и спешната хирургия.

Отделението разполага с 13 болнични легла ситуирани в стаи с по 2 легла и самостоятелен санитарен възел, като две легла са оборудвани и предназначени за интензивно лечение.

Операционните зали които функционират към Отделението са оборудвани с модерна лапароскопска апаратура и необходимият инструментариум за извършване на лапароскопски интервенции.