Отделението по Нуклеарна медицина е с 35 - годишен опит в прилагането на диагностични и терапевтични методи в клиничната практика.

От 5.11.2012 г е оборудвано и реновирано по европейски стандарт по проект на програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ със съвременна апаратура – СПЕКТ/ КТ-DISCOVERY NM/CT 670 на фирма GE.