Добре дошли !

за нас   -   маршрути   -   клиники   -   администрация   -   други звена   -   за контакт

   

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В консултативно-диагностичния блок се приемат пациенти, насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти от здравната мрежа на страната, както и такива, които желаят преглед и консултация срещу заплащане.

 • Приемно-консултативни кабинети

  В двете бази функционират приемно-консултативни кабинети по: вътрешни болести, нефрология, гастроентерология, неврохирургия, нервни болести, ревматология, професионални болести – белодробни, нервни, УНГ.

 • Диагностично-консултативни кабинети:
  o Кардиологичен кабинет
  o Кабинет очни болести
  o Неврологичен ЕЕГ кабинет

 • Медико-диагностични лаборатории:
  o Клинична лаборатория
  o Клинична имунология
  o Лаборатория за определяне на тежки метали, олигоелементи и метаболити на токсични съединения
  o Лаборатория по клинична патология

 • Отделение по образна диагностика:
  o Направление "Конвенционална образна диагностика"
  o Направление "Компютърна и магнитно-резонансна томография"
  o Направление "Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология"

 • Отделение Нуклеарна медицина с Гама-камера


 

Клиники

МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД разполага с шест специализирани клиники и три отделения със следните медицински профили: