Добре дошли !

за нас   -   борд   -   клиники   -   администрация   -   други звена   -   за контакт

   

Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия е най-голямата у нас. Тя разполага с 80 легла. В нея са специализирали практически всички неврохирурзи в страната.
В момента в клиниката работят 42 лекари (включително и специализанти от други страни) под ръководството на трима професори и двама доценти.

Клиниката по неврохиругия включва:

 • Четири стационарни отделения на 6-ти етаж с профилиране на функционален принцип: детска неврохирургия, невротравми, съдова и функционална неврохирургия, невроонкология, спинална неврохирургия.
 • Операционно отделение с 5 операционни зали - 7 етаж.
 • Интензивно-реанимационно отделение - 7 етаж.
 • Зала за конференции, лекции и семинари със студенти и лекари.
 • На разположение на пациентите са модерно оборудвани болнични стаи със самостоятелно обособена баня и кабелна телевизия.

Структура на клиниката по неврохиругия:

 • НАЧАЛНИК КЛИНИКА
 • проф. д-р. М. Маринов, тел: 852 70 39, 0887 333 545

 • ГЛАВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ
 • д-р. Хр. Рангелов, тел: 852 70 29, 0898 597 068

 • Отделение по СЪДОВА И ФУНКЦИОНАЛНА НЕВРОХИРУРГИЯ.
 • проф. д-р. К. Романски - началник отделение. тел: 852 70 13, 0888 716 040
  д-р Р. Попов, д-р Г. Кунин, доц. д-р. А. Бусарски, д-р Б. Каменов - лекари

 • Отделение по СПИНАЛНА НЕВРОХИРУРГИЯ.
 • проф. д-р. М. Маринов - началник отделение. тел: 852 70 39, 0887 333 545
  д-р Х. Христов, д-р Е. Динев, д-р Г. Георгиев, д-р Л. Татарчев - лекари

 • Отделение по ДЕТСКА НЕВРОХИРУРГИЯ И НЕВРОТРАВМАТОЛОГИЯ.
 • д-р. Ж. Сурчев - началник отделение. тел: 851 08 11, 0888 941 698
  д-р К. Георгиев, д-р Р. Аврамов, д-р Кр. Минкин - лекари

 • ОПЕРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ СЪС СЕКТОР ПО НЕВРОЕНДОСКОПИЯ.
 • доц. д-р. В. Каракостов - началник отделение. тел: 852 56 43, 0898 551 245
  д-р Д. Андонова, д-р М. Викторова, д-р М. Тодоров, д-р М Пенева, д-р С. Йосфова, д-р М. Пенева - лекари

 • ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • д-р. Ст. Джендов - началник отделение. тел: 852 71 24, 0888 396 934
  д-р Л. Нучев, д-р Н. Димитрова, д-р Е. Стоилова, д-р А. Петков, д-р Р. Исакова, д-р Р. Танова - лекари

Технологичното оборудване на 5-те операционни зали е на високо съвременно ниво, като някои от използваните интраоперативни методи и апаратура са уникални за страната ни: модерни компютъризирани операционни микроскопи и инструментариум за микроневрохирургия, невронавигация, невроендоскопия, интраопреративна ултразвукова диагностика, неврохирургичен лазер, ултразвуков аспиратор, КТ- базирана стереотаксия, високоскоростен микродрил, последно поколение апаратура за итнраоперативна флуороскопия с видеозапис, ангиография и рентгенов контрол, радиофреквентна апаратура за лечение на функционални заболявания на нервната система, микроневрохирургия, съвременна инструментация и стабилизиране на гръбначния стълб при травматични, туморни и дегенеративни спондилодискогенни заболявания.

Застъпени са практически всички раздели на съвременната неврохирургия:

 • детска неврохирургия - хидроцефалия, спина бифида, каниостенози и други малфолмации, тумори, съдови заболявания.
 • невроонкология - тумори на главния и гръбначен мозък и гръбначен стълб.

 • мозъчносъдови заболявания - аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти, каротидни стенози.
 • дегенеративни и травматични заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък - фрактури, луксации, дискови хернии, спинална стеноза, спондилолистези и други деформации.
 • функционална неврохирургия - епилепсия, болкови синдроми/невралгии, листези, дискинезии, дистонии и паркинсонова болест.
 • мозъчна инфекция - абцеси.
 • паразитози - кучешка тения, цистицеркоза.
 • лечение на следтравмени, вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система, хирургия на периферната нервна система.

Извършват се разнообразни неврохирургични интервенции с голяма и много голяма сложност.

В клиниката са вградени за първи път в страната почти всички съвременни интервенции в неврохирургията: микроневрохирургия, мозъчни клапи, КТ - базирани стереотаксични интервенции, невронавигация, перкутанни дисектомии, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, интерстициална брахитерапия при мозъчни тумори, различни операции при епилепсия, стимулация на вагусовия нерв, болкови синдроми и трансплантация на ембрионални клетки при паркинсонизъм.
Има възможности за съвременна висококачествена образна диагностика (КТ, МР, ултразвукова диагностика с доплер, ангиография, сцинтиграфия), невроофтамология, неврофизиологична диагностика: ЕЕГ, ЕП, ЕМГ, ултразвук и други. Реанимацията разполага с до 14 легла за интензивни грижи, оборудвани с монитори за интензивно наблюдение и контрол на всички жизнени функции.