Добре дошли !

за нас   -   борд   -   клиники   -   администрация   -   други звена   -   за контакт

   

Клиника по ревматология

Клиниката по ревматология е най-голямата в България. Тя разполага с 70 легла. В нея се обучават ревматолози от цялата страна и чужбина. В клиниката работят над 15 лекари, които са специализирали във Франция, Великобритания и САЩ. В клиниката се прилагат най съвременни методи за системно и локално лечение на ревматологичните болести, като пулсова терапия, биологични средства, локално лечение с изотопи и химични агенти. Използват се най съвършенни образци, методика за диагностика на заболяванията на опорно-двигателния апарат: магнитно резонансна томография, компютърна томография, остеодензитометрия и други.

Диагностично лечебни дейности:

 • възпалитени ставни заболявания.
 • системни заболявания на съединителната тъкан.
 • артрити свързани с инфекции.
 • микрокристални атропатии.
 • дегенеративни ставни заболявания.
 • болести на извънставните меки тъкани.
 • болести на костите.
 • ставна пункция.
 • изследване на синовиална течност.
 • синовиална биопсия.
 • ставена лаваж.
 • кожна и мускулна биопсия.
 • пулсна терапия с циклофосфамид и метил преднизолон.
 • остеодензитометрия.
 • ехографско изследване на стави.
 • конвенционално рентгеново изследване на опорно-двигателния апарат.

Структура на клиниката по неврохиругия:

 • НАЧАЛНИК КЛИНИКА
 • проф. д-р. Рашо Рашков, тел: 958 63 64


 • Отделение "СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН"
 • проф. д-р. Златомир Коларов - началник отделение. тел: 958 93 91

 • Отделение "ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"
 • доц. д-р Румен Стоилов - началник отделение. тел: 858 20 24

 • Отделение по "ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ОБЕМНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"
 • доц. д-р Венета Пейчева - началник отделение. тел: 958 25 23

 • Сектор диатностика и лечение на ОСТЕОПОРОЗА.
 • лекар асистент Цветанка Петранова

 • ПРИЕМНО ДИАГНОСТИЧЕН КАБИНЕТ.
 • проф. д-р. Йордан Шейтанов, тел: 958 22 13

 • Сектор РЕВМАТИЧНА АКТИВНОСТ
 • медицински лаборант Емилия Златанова